eBird data fra hele verden

eBird vitenskap

eBird transforms the global birding community's passion for birds into a powerful resource for research, conservation, and education.

eBird Status and Trends

eBird Status and Trends

High-resolution data, visualizations, and tools describing where bird populations occur and how they change through time—powered by eBird data and updated annually, providing you with the best available science.

Bruk eBird data og verktøy

Bruk eBird data og verktøy

eBird er en unik og kraftig ressurs for forskere. Lær mer om hvordan du kan finne, analysere og referere eBird data og verktøy.

Verktøy for forskning og naturvern

Verktøy for forskning og naturvern

eBird spiller en stadig viktigere rolle innen vitenskap og naturvern. eBirds verktøy dekker behovene til forskning og overvåkning, forvaltning av arter, biotopvern og gir viktig kunnskap til forvaltningsmyndigheter og politikere.