eBird data z celého světa

eBird a věda

eBird přetváří vášeň celosvětové birderské komunity pro ptáky ve významý zdroj pro výzkum, ochranu přírody a vzdělávání.

eBird Status a trendy

eBird Status a trendy

Vysoce přesná data, vizualizace a nástroje popisující výskyt ptačích populací a jeho změny v čase–aktualizováno jednou za rok na základě dat z eBirdu. Ta nejlepší vědecká data, jaká jsou k dispozici.

Používání eBird dat a nástrojů

Používání eBird dat a nástrojů

eBird je významným zdrojem pro širokou škálu vědeckých otázek. Naučte se, jak přistupovat k eBird datům a nástrojům a jak je analyzovat a citovat.

Použití pro výzkum a ochranu přírody

Použití pro výzkum a ochranu přírody

eBird hraje stále důležitější roli ve vědě a ochraně přírody. Data z eBirdu mají širokou škálu využití od výzkumu a sledování managementu druhů a ochrany stanovišť až po právní ochranu.

Nejnovější vědecké zprávy

2022 Taxonomy Update—COMPLETE

We have now completed the process of updating records in eBird to the most current taxonomy. This year's update resulted in a net gain of 82 species for a new total of 10,906 species worldwide—discover the complete list of updates and which of your records may have changed.

eBird Data Help Clarify Puzzle in Ranges of Mountain Birds

A new study helps reveal why tropical mountain birds occupy such narrow elevation ranges, a mystery that has puzzled scientists for centuries. While many assumed temperature was responsible for these limited distributions, the latest research suggests competition from other species plays a bigger role in shaping bird ranges.

Accessing eBird Status Data Products Just Got Easier

eBird Status Data Products for more than 1,000 species can now be directly downloaded from your web browser. Get weekly or seasonal abundance and range boundary data all with just a few clicks.

Doporučený projekt

ShorebirdViz

Cornellova ornitologická laboratoř se spojila s mnoha neziskovými organizacemi, mezinárodními organizacemi spolupracujícími na výzkumu bahňáků, biology a agenturami, aby vytvořila ShorebirdViz - interaktivní nástroj, který kombinuje pozorování bahňáků v systému eBird s nejmodernějšími statistickými modely a strojovým učením s cílem získat odhady relativní abundance a odhady velikosti populací na západní polokouli.

ShorebirdViz