Long-billed Curlew
Wood Thrush Hylocichla mustelina

eBird Status a trendy

Vysoce přesná data, vizualizace a nástroje popisující výskyt ptačích populací a jeho změny v čase–aktualizováno jednou za rok na základě dat z eBirdu. Ta nejlepší vědecká data, jaká jsou k dispozici.

Prozkoumat všechny druhy v projektu Status a trendy

Vizualizace a datové soubory

Tým eBird Science využívá nejmodernější statistické modely a strojové učení k vytváření vizualizací a nástrojů, které pomáhají osobám s rozhodovací pravomocí, vědcům i birderům lépe porozumět migraci, vzorcům abundance, hranicím rozšíření a dalším aspektům. Tým sestavuje nezpracovaná data z eBirdu (kdy a kde lidé hlásí ptáky) a satelitní snímky s vysokým rozlišením od NASA, NOAA a USGS do špičkových statistických modelů, které předpovídají populační trendy a predikují kdy, kde a v jakém počtu se druhy vyskytují každý týden v roce.

Trendy abundance ptáků

Prozkoumejte trendy abundance vybraných druhů ptáků v místě, kde žijete. Mapy trendů eBird ukazují, kde ptáků od roku 2007 přibývá nebo ubývá na území o ploše 27 x 27 km. Mapy trendů eBird poskytují nejpodrobnější dostupný obraz ptačích populací a pomáhají získat nové poznatky, které pomohou zvrátit úbytek ptáků.

Více o mapách trendů

Migrační cesty podrobně

Objevujte přímo na fascinujících týdenních animacích abundance, kdy a kam druh migruje, a kdy a kde se nejhojněji vyskytuje. Tyto nejmodernější vizualizace zobrazují každoroční změny v abundanci druhu, které zlepšují naše chápání biologie ptáků a ekologie migrace, a řídí ochranářské akce.

Ponořte se do týdenních map abundance a prozkoumejte vybrané příklady

Ptačí abundance na mapě

Nejmodernější statistické modely v kombinaci s daty z eBirdu tvoří vizualizace sezónní abundance, aby pomohly osobám s rozhodovacími pravomocemi navrhovat opatření v oblasti managementu a ochrany a pomohly vám po celý rok v terénu nacházet více ptáků.

Více o mapách abundance

Mapy výskytu

Seznamte se s novými a vylepšenými mapami rozšíření založenými na analytických výsledcích pozorování v eBirdu a získejte přesnější informace o distribuci druhů. Objevte, jak daleko na sever nebo na jih, na východ nebo na západ lze druh očekávat.

Více o mapách výskytu

Získejte čísla ze svého okresu nebo regionu

Získejte relativní abundanci nebo procento plochy obsazené daným druhem včetně tabulek abundance a rozšíření. Tabulky obsahují odhady, které rozhodovacím orgánům pomohou prioritizovat úsilí v oblasti managementu a ochrany a lépe porozumět sezónnímu využívání určitých regionů ptáky. Birdeři mohou také pomocí těchto tabulek zjistit, jak dlouho je druh přítomen v jejich regionu.

Další informace o tom, co se skrývá za čísly

Stažení datových souborů

Datové soubory eBird Status a trendy zahrnují odhady rozšíření druhů, abundance a ekologických asociací. Množství datových souborů vizualizovaných v nejnovější verzi (vydané v prosinci 2020) bude k dispozici v budoucnu, datové soubory abundance (vydané v prosinci 2019) jsou ale stále k dispozici. Kliknutím na odkaz níže získáte regionální tabulky rozšíření a abundance, stejně jako vizualizace nejnovějších výsledků.

Stažení datových souborů

Nové mapy a animace založené na datech vznikají díky podpoře z National Science Foundation, Charitativní nadace Wolf Creek, Leon Levy Foundation, NASA, Amazon Web Services, Institute for Computational Sustainability a programu NSF Advanced Cyberinfrastructure Coordination Ecosystem: Services & Support (ACCESS).

Doporučený projekt

ShorebirdViz

Cornellova ornitologická laboratoř se spojila s mnoha neziskovými organizacemi, mezinárodními organizacemi spolupracujícími na výzkumu bahňáků, biology a agenturami, aby vytvořila ShorebirdViz - interaktivní nástroj, který kombinuje pozorování bahňáků v systému eBird s nejmodernějšími statistickými modely a strojovým učením s cílem získat odhady relativní abundance a odhady velikosti populací na západní polokouli.

ShorebirdViz