The Cornell Lab logo Založeno na datech z databáze eBird

Regionální tabulky habitatů

Tento skládaný plošný graf zobrazuje vazby daného druhu na habitat (pozitivní) a vyhýbání se habitatu (negativní) v rámci daných 27 typů habitatů. Habitaty v grafu s největší rozlohou představují významnější vazbu nebo vyhýbání se.

Další informace

Data z eBirdu z let 2006-2020. Odhad pro rok 2020.

Fink, D., T. Auer, A. Johnston, M. Strimas-Mackey, O. Robinson, S. Ligocki, W. Hochachka, L. Jaromczyk, C. Wood, I. Davies, M. Iliff, L. Seitz. 2021. eBird Status a trendy, verze dat: 2020; Vydáno: 2021. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. https://doi.org/10.2173/ebirdst.2020