The Cornell Lab logo Založeno na datech z databáze eBird

Abundance

Odhady relativní abundance pro každý týden v roce zobrazují animaci pohybových vzorců. Relativní abundance je odhadovaný počet jedinců zjištěných eBirdery při sčítání během vycházky v optimální denní době pro každý druh.

Další informace

Základní mapa

Modelovaná oblast
(nulová abundance)
Bez predikce

Data z eBirdu z let 2006-2020. Odhad pro rok 2020.

Fink, D., T. Auer, A. Johnston, M. Strimas-Mackey, O. Robinson, S. Ligocki, W. Hochachka, L. Jaromczyk, C. Wood, I. Davies, M. Iliff, L. Seitz. 2021. eBird Status a trendy, verze dat: 2020; Vydáno: 2021. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. https://doi.org/10.2173/ebirdst.2020