Uydu
Cornell Lab eBird temelli çalışır

Eğilim 2012-2022

Üreme dönemi, 17 May - 23 Ağu

Eğilim haritaları, 2012 ile2022 aralığı için, tahmini nispi bolluk değişimini, her 27 km x 27 km'lik kare bir yuvarlağa denk gelecek şekilde gösterir. Kırmızı yuvarlaklar düşen ve mavi yuvarlaklar yükselen bolluğu gösterir. Renk ne kadar koyuysa eğilim o kadar kuvvetlidir. Beyaz yuvarlaklar kayda değer değişim hesaplanmayan yerleri gösterir (%80 güven aralığında sıfır). Yuvarlakların boyutu ise, verilen tarih aralığının ortasındaki yıl için nispi bolluğa göre ölçeklenmiştir.

Daha fazla bilgi

Altlık

Modellenmiş mevsimsel dağılım içinde
Modellenmiş mevsimsel dağılım dışında

Fink, D., T. Auer, A. Johnston, M. Strimas-Mackey, S. Ligocki, O. Robinson, W. Hochachka, L. Jaromczyk, C. Crowley, K. Dunham, A. Stillman, I. Davies, A. Rodewald, V. Ruiz-Gutierrez, C. Wood. 2023. eBird Durum ve Eğilim, Veri Versiyonu: 2022; Yayınlanma: 2023. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. https://doi.org/10.2173/ebirdst.2022