Oynatma hızı 0.25 saniye
The Cornell Lab logo eBird temelli çalışır

Bolluk

Hareket modellerini göstermek üzere yılın her haftası için göreceli bolluk tahminleri canlandırılmıştır. Göreceli bolluk, her bir tür için günün uygun zaman aralığında, seyyar sayım sırasında bir gözlemci tarafından tespit edilen tahmini birey sayısıdır.

Daha fazla bilgi
Haftalık görece bolluk
0.060.210.93
Yılın haftası
4 Oca
OŞMNMHTAEEKA
Oynatma hızı 0.25 saniye

Altlık

Modellenmiş alan
(0 bolluk)
Tahmin mevcut değil

2007-2021 için eBird verisi. 2021 için yapılan tahmin.

Fink, D., T. Auer, A. Johnston, M. Strimas-Mackey, S. Ligocki, O. Robinson, W. Hochachka, L. Jaromczyk, A. Rodewald, C. Wood, I. Davies, A. Spencer. 2022. eBird Status and Trends, Data Version: 2021; Released: 2022. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. https://doi.org/10.2173/ebirdst.2021