מידע eBird ברחבי העולם

מדע eBird

eBird transforms the global birding community's passion for birds into a powerful resource for research, conservation, and education.

סטטוס ומגמות eBird

סטטוס ומגמות eBird

עיינו בסטטוסים ובמגמות של מיני ציפורים - מפות, גרפי בתי גידול, הדמיות נדידה שבועיות ועוד - הכל תוצרת מודלים המבוססים על מידע eBird.

שימוש במידע ובכלים של eBird

שימוש במידע ובכלים של eBird

eBird is a powerful resource for a wide range of scientific questions. Learn how to access, analyze, and cite eBird data and tools.

Research and Conservation Applications

Research and Conservation Applications

eBird plays an increasingly important role in science and conservation. Applications of eBird data range from research and monitoring to species management, habitat protection, and informing law and policy.