Stáhnout datové produkty pro Yellow-headed Blackbird

Datové produkty eBird Status a trendy zahrnují odhadované areály druhů, jejich abundanci a environmentálních asociace.

Pro stažení se přihlaste

Stažení abundance

Relativní abundance je odhadovaný průměrný počet jedinců zjištěných eBirderem během 1 hodiny a 1 kilometru trasy v optimální denní době pro každý druh.

Mapy abundance
PNG
Animace týdenní abundance
MP4
Geoprostorová data abundance (rastr)
TIF Je vyžadován přístupový klíč
Geoprostorová data týdenní abundance (rastr)
TIF Je vyžadován přístupový klíč

Stažení výskytu

Oblast výskytu definovaná jako území, kde se druh podle odhadů vyskytuje alespoň jeden týden v každé sezóně.

Obrázky map výskypu
PNG
Geoprostorová data výskytu (vektor)
GPKG Je vyžadován přístupový klíč

Stažení regionálních dat výskytu a abundance

Regionální statistiky týkající se relativní abundance a hranic areálu (přítomnosti druhů). K dispozici jsou kompletní údaje ke stažení pro všechny regiony.

Regionální statistiky výskytu a abundance
CSV Je vyžadován přístupový klíč

Stažení trendů

Mapy trendů znázorňují kumulativní změnu odhadované relativní abundance v čase, přičemž kruhy představují oblasti o rozměrech 27 x 27 km.

Obrázky map trendů
PNG
Geoprostorová data trendů (vektorová)
GPKG Je vyžadován přístupový klíč
Regionální trendy
CSV Je vyžadován přístupový klíč

Pokročilá analýza

Pro přístup k datům, jejich manipulaci a analýzu poskytujeme balíček ebirdst R. Použití balíčku R vyžaduje přístupový klíč vázaný na vaše uživatelské jméno eBird, který získáte přečtením a odsouhlasením našich aktualizovaných podmínek používání produktů eBird.

Nainstalovat R balíček