Satelitní
Rychlost přehrávání 0.25 s
Cornell Lab Založeno na datech z databáze eBird

Abundance

Odhady relativní abundance pro každý týden v roce zobrazují animaci pohybových vzorců. Relativní abundance je odhadovaný počet jedinců zjištěných eBirdery při sčítání během vycházky v optimální denní době pro každý druh.

Další informace
Týdenní relativní abundance
0.110.30.91
Neprůhlednost vrstvy
Týden v roce
4. led
lúbdkččszřlp
Rychlost přehrávání 0.25 s

Statistiky vlastních tvarů

Nakreslením tvaru na mapu vygenerujete souhrnnou tabulku nebo graf pro danou oblast zájmu.

Základní mapa

Modelovaná oblast
(nulová abundance)
Bez predikce

Data z eBirdu z let 2007-2021. Odhad pro rok 2021.

Fink, D., T. Auer, A. Johnston, M. Strimas-Mackey, S. Ligocki, O. Robinson, W. Hochachka, L. Jaromczyk, A. Rodewald, C. Wood, I. Davies, A. Spencer. 2022. eBird Status and Trends, Verze dat: 2021; Vydáno: 2022. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. https://doi.org/10.2173/ebirdst.2021