Satelitní
Cornell Lab Založeno na datech z databáze eBird

Abundance

Odhady relativní abundance pro každý týden v roce zobrazují animaci pohybových vzorců. Relativní abundance je odhadovaný počet jedinců zjištěných eBirdery při sčítání během vycházky v optimální denní době pro každý druh.

Další informace

Základní mapa

Modelovaná oblast
(nulová abundance)
Bez predikce