Satelitní
Rychlost přehrávání 0.25 s
Cornell Lab Založeno na datech z databáze eBird

Abundance

Odhady relativní abundance pro každý týden v roce zobrazují animaci pohybových vzorců. Relativní abundance je odhadovaný počet jedinců zjištěných eBirdery při sčítání během vycházky v optimální denní době pro každý druh.

Další informace
Týdenní relativní abundance
0.150.561.9
Neprůhlednost vrstvy
Týden v roce
4. led
lúbdkččszřlp
Rychlost přehrávání 0.25 s

Statistiky vlastních tvarů

Nakreslením tvaru na mapu vygenerujete souhrnnou tabulku nebo graf pro danou oblast zájmu.

Základní mapa

Modelovaná oblast
(nulová abundance)
Bez predikce

Data z eBirdu z let 2008-2022. Odhad pro rok 2022.

Fink, D., T. Auer, A. Johnston, M. Strimas-Mackey, S. Ligocki, O. Robinson, W. Hochachka, L. Jaromczyk, C. Crowley, K. Dunham, A. Stillman, I. Davies, A. Rodewald, V. Ruiz-Gutierrez, C. Wood. 2023. eBird Status a trendy, Verze dat: 2022; Vydáno: 2023. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. https://doi.org/10.2173/ebirdst.2022