Download Data Products for Black Kite

Datové produkty eBird Status a trendy zahrnují odhadované areály druhů, jejich abundanci a environmentálních asociace.

Pro stažení se přihlaste

Stažení abundance

Relativní abundance je odhadovaný průměrný počet jedinců zjištěných eBirderem během 1 hodiny a 1 kilometru trasy v optimální denní době pro každý druh.

Mapy abundance
PNG
Animace týdenní abundance
MP4
Geoprostorová data abundance (rastr)
TIF Je vyžadován přístupový klíč
Geoprostorová data týdenní abundance (rastr)
TIF Je vyžadován přístupový klíč

Stažení výskytu

Oblast výskytu definovaná jako území, kde se druh podle odhadů vyskytuje alespoň jeden týden v každé sezóně.

Obrázky map výskypu
PNG
Geoprostorová data výskytu (vektor)
GPKG Je vyžadován přístupový klíč

Stažení regionálních dat výskytu a abundance

Regionální statistiky týkající se relativní abundance a hranic areálu (přítomnosti druhů). K dispozici jsou kompletní údaje ke stažení pro všechny regiony.

Regionální statistiky výskytu a abundance
CSV Je vyžadován přístupový klíč

Stažení habitatů

Stanovištní asociace (pozitivní) a vyhýbání se (negativní) pro daný druh ve 27 typech stanovišť.

Obrázky regionálních habitatových grafů
PNG

Advanced analysis

We provide the ebirdst R package to help access, manipulate, and analyze these data. Use of the R package requires an access key tied to your eBird username, which you can get by reading and agreeing to our updated eBird Products Terms of Use.

Nainstalovat R balíček