The Cornell Lab logo Založeno na datech z databáze eBird

Trendy 2007-2021

Hnízdní sezóna, 14. čvn - 6. čvc

Tato mapa znázorňuje kumulativní změnu odhadované relativní abundance mezi lety 2007 a 2021, přičemž body představují oblasti o rozměrech 27 x 27 km. Červená barva značí pokles a modrá nárůst. Čím tmavší barva, tím silnější trend. Bílé body představují místa, kde se odhad trendu významně neliší od nuly (tj. 80% interval spolehlivosti obsahuje nulu). Velikost bodů je odstupňována podle odhadované relativní abundance v polovině časového období.

Další informace

Základní mapa

Uvnitř modelovaného sezónního rozšíření
Vně modelovaného sezónního rozšíření

Data z eBirdu z let 2007-2021. Odhad pro rok 2021.

Fink, D., T. Auer, A. Johnston, M. Strimas-Mackey, S. Ligocki, O. Robinson, W. Hochachka, L. Jaromczyk, A. Rodewald, C. Wood, I. Davies, A. Spencer. 2022. eBird Status and Trends, Verze dat: 2021; Vydáno: 2022. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. https://doi.org/10.2173/ebirdst.2021