Satelitní
Cornell Lab Založeno na datech z databáze eBird

Trendy 2012-2022

Hnízdní sezóna, 7. čvn - 26. čvc

Tato mapa znázorňuje kumulativní změnu odhadované relativní abundance mezi lety 2012 a 2022, přičemž body představují oblasti o rozměrech 27 x 27 km. Červená barva značí pokles a modrá nárůst. Čím tmavší barva, tím silnější trend. Bílé body představují místa, kde se odhad trendu významně neliší od nuly (tj. 80% interval spolehlivosti obsahuje nulu). Velikost bodů je odstupňována podle odhadované relativní abundance v polovině časového období.

Další informace

Základní mapa

Uvnitř modelovaného sezónního rozšíření
Vně modelovaného sezónního rozšíření

Fink, D., T. Auer, A. Johnston, M. Strimas-Mackey, S. Ligocki, O. Robinson, W. Hochachka, L. Jaromczyk, C. Crowley, K. Dunham, A. Stillman, I. Davies, A. Rodewald, V. Ruiz-Gutierrez, C. Wood. 2023. eBird Status a trendy, Verze dat: 2022; Vydáno: 2023. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. https://doi.org/10.2173/ebirdst.2022